ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”) merkezi Yıldız Mah. Çırağan Cad. Şahnişin Sk.4 / 1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Lala Bilişim Teknolojileri e-Ticaret ve Eğitim Danışmanlığı Hizmetleri Anonim Şirketi (“Lala”) ile Üye (“Üye”) arasında, Üye’nin Lala’nın mobil uygulamaları ve Websitesi üzerinden sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

2. TANIMLAR

2.1. Gizlilik Politikası Üyeler'in Uygulama veya Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Lala tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Lala’nın kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen, Uygulama ve Websitesi üzerinden (https://www.lalaegitim.com/gizlilik-sozlesmesi) erişilebilecek olan metni ifade eder.
2.2. Uygulama Lala isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ile bu uygulama kapsamında sanal ortamda verilen hizmetlerle bütün olan platformu kapsamaktadır.
2.3. Websitesi Mülkiyeti Lala’ya ait olan ve Lala’nın işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu www.lalaegitim.com alan adına sahip internet sitesini ve mobil uygulamalarını (mobil uygulama mobil siteyi de içermektedir) ifade eder.
2.4. Üye Lala tarafından sunulan Hizmet’ten faydalanmak üzere, Lala tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olup Uygulama ve Websitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerden işbu sözleşmede belirlenen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.
2.5. Hizmet Üyeler'in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Lala tarafından ortaya konulan faaliyetleri ifade eder.
2.6. Mesaj(lar) Lala’nın üyelere pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, üyelerin mobil uygulamaya üye olurken Lala ve iş ortakları tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.
2.7. Üye Hesabı Üye'nin, Uygulama ve Websitesi'nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, kullanıcı adı ve şifresi ilgili Üye tarafından belirlenerek erişilebilen Üye'ye özel sayfaları ifade eder.

3. HİZMETLER

3.1. Lala işbu sözleşme kapsamında üyelerine sınavlara hazırlık aşamasında destek olmak için rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Lala üyelerinin başarısını arttırmak için kendi belirleyeceği her tür hizmeti verebilir, Üyeler ile irtibata geçerek bu hizmetleri onlara sunabilir. Lala, öğretmenlere yönelik olarak da içerik paylaşımı sağlayan platformlar sağlayabilir.
3.2. Lala, Üyelerine rehberlik hizmeti veren bir mobil uygulamadır. Lala’nın hizmetleri içerisinde:
a) Üyeler’in takip etmiş oldukları kitaplardan çözmüş oldukları testlerin sonuçlarını kaydederek, analiz ederek, Üyeler’e öneriler sunar.
b) Lala, Üyeler’den toplamış olduğu bilgi ve veriler ile yapmış oldukları analiz neticesinde Üyeler’e yayın veya kitap önererek, bunların satışını Uygulama üzerinden yapar.
c) Lala, Uygulama içerisinde, öğrencilerin derslerinin takip edilebilmesi ve onlara yardımcı olunması amacıyla öğretmenlere yönelik kolaylaştırıcı hizmetler sunar. Öğretmenlerin, öğrencileri ile paylaşımlarda bulunabileceği sosyal platformlar sunar.

4. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Uygulama ve Websitesi'nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Gizlilik Politikası’nı onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde, Gizlilik Politikası’nda, Uygulama ve Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfası'ndan ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.
4.2. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama ve Websitesi içinde sunulan kullanım ve hizmetlere, üyeliğe ilişkin hükümleri bir bütün olarak kabul etmiş olmaktadır.
4.3. Üye, Uygulama ve Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ve Gizlilik Politikası hükümlerine, Uygulama ve Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Uygulama ve Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
4.4. Lala, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
4.5. Üye'nin Üye Hesabı’na erişmek ve Uygulama veya Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6. Üye, Uygulama veya Websitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:
a) Uygulama veya Websitesi'nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
b) Uygulama veya Websitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
c) Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
d) Sistemlerin Uygulama veya Websitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
e) Virüs veya Uygulama veya Websitesi'ne, Uygulama veya Websitesi'nin veri tabanına, Uygulama veya Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
f) Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;
g) Uygulama veya Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Lala’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın Uygulama veya Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Uygulama veya Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.
4.7. Üye, Uygulama ve Websitesi’nde yaptığı işlemleri Uygulama ve Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Uygulama ve Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Üye Hesabı’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
4.7. Üye, Uygulama ve Websitesi’nde yaptığı işlemleri Uygulama ve Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Uygulama ve Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Üye Hesabı’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
4.8. Uygulama veya Websitesi'nin ya da Uygulama veya Websitesi üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Lala’nın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.9. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. İşbu sözleşme Lala Uygulama veya Websitesi'nin yahut Uygulama veya Websitesi üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Lala’nın ilgili tarafından her zaman herhangi bir sebep gösterilmeden ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmadan, derhal hüküm ifade etmek üzere bildirim ile feshedilebilir. Lala üyeye hiçbir gerekçe göstermeksizin Üyenin üyeliğini sonlandırabilir. Uygulumayı kullanacak üyeleri belirlemek veya üye olmuş üyelerin üyeliklerin devam etmesi Lala’nın takdir hakkı kapsamındadır. Üye, Lala’nın bu hakkını ve bu hakkın kullanılması sonucu herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını işbu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder.
4.10. Üye, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Lala’yı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.
4.11. Üye, Uygulama ve Websitesi’nden erişilebilecek üçüncü şahısların internet sitelerine ve yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi durumda Üye, Lala’nın üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bütün zararları tazmin eder.
4.12. Üye’nin ölümü durumunda Üye’nin hakları mirasçılara geçer. Üyenin mirasçıları, Üyenin ölümü ile birlikte Lala’ya bildirimde bulunarak üyenin hesabının kapatılmasını da talep edebilirler.
4.13. Üye, üyeliğini sona erdirmesi durumunda Lala’dan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını işbu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder.
4.14. Lala, Uygulamada sunulan ürün ve Hizmetler'i ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme; Üye' nin Uygulamaya yüklediği bilgileri ve içerikleri Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Lala, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.
4.15. Lala, Üyeler’in eğitim alanındaki başarılarına katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur ve işbu sözleşme kapsamında Üyeler’e çeşitli hizmetler sunar. Lala, anılan amaçta hizmet veren bir rehberlik servis kuruluşudur, Üyeler’in başarılarının artacağını temin etmez, Üyeler’e bu hususta herhangi bir garanti vermez.
4.16. Lala, Uygulama veya Websitesi’nin kullanılması sırasında Üyeler’e bilgi verme amaçlı veya pazarlama amaçlı Mesajlar gönderebilir.
4.17. Uygulama ve Websitesi içerisinde Lala tarafından reklam için veya başka sebeplerle linkler ve link bağlantılı görsellere veya işbu sözleşmenin amaçları kapsamında üçüncü kişilerle bağlantı sağlayıcı bilgilere yer verilebilir. Bu linkler ve bağlantılarla bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Lala’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4.18. Lala, Uygulama üzerinde Üyeler’in işbu sözleşme içerisinde düzenlenen hizmetleri ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetler'de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir, Uygulama’da güncelleştirme yapabilir. Lala Uygulamada güncelleme yaptığı durumlarda, Üyelerin uygulamayı kullanmaya devam etmesini, güncelleştirmeyi yüklemeleri şartına bağlı kılabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Lala markası ve logosu, Lala Uygulaması ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Lala tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Lala’nın mülkiyetindedir. Üye, Lala’nın mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Lala’nın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Lala Uygulaması veya Websitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Lala’nın izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Lala’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Lala’nın ve/veya hakları ihlal edilen söz konusu üçüncü kişilerin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6. GİZLİLİK POLİTİKASI

6.1. Lala, Üye'nin Uygulama ve Websitesi'nde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Uygulama veya Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Lala, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Uygulama ve Websitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilir ve [email protected] adresine elektronik posta göndererek ya da 0212 909 12 25 numarasını arayarak kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza ilişkin iletişim kurabilirsiniz.
6.2. Üye tarafından Uygulama ve Websitesi'ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Uygulama ve Websitesi'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye'ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Lala ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.
6.3. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Lala tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Lala söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bununla beraber Üye, paylaşmış olduğu bilgi ve verilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, Lala’nın iş ortakları ile de paylaşımına izin vermektedir.

7. MUHTELİF HÜKÜMLER

7.1. Sözleşme Değişiklikleri
Lala, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni, Uygulama ve Websitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Uygulama veya Websitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Uygulama veya Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.
7.2. Mücbir Sebep
Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Lala’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Lala’nın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Lala ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.
7.3. Delil Sözleşmesi
Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda Lala’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Lala’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
7.4. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
7.5. Bildirim
Lala, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
7.6. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği
İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
7.7. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri
Üye, Lala’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
7.8. Tadil ve Feragat
Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

7 (yedi) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.