Konular COVID-19 salgını sonrasındaki açıklamalar doğrultusunda güncellenmiştir. YKS 2020'de çıkarılmış konulara da ulaşabilirsiniz.

TYT

 • TARIH BILIMI
 • UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR
 • İLK TÜRK DEVLETLERI
 • İSLAM TARIHI VE UYGARLIĞI
 • TÜRK-İSLAM TARIHI
 • TÜRKIYE TARIHI
 • BEYLIKTEN DEVLETE (1300 – 1453)
 • DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETI (1453 – 1600)
 • ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)
 • AVRUPA VE OSMANLI DEVLETI (VIII. YÜZYIL)
 • EN UZUN YÜZYIL (1800 – 1922)
 • 1881'DEN 1919'A MUSTAFA KEMAL
 • MILLI MÜCADELE'NIN HAZIRLIK DÖNEMI
 • KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER
 • TÜRK İNKILABI
 • ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERI
 • ATATÜRK DÖNEMI TÜRK DIŞ POLITIKASI
 • ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ
 • XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA
 • II. DÜNYA SAVAŞI
 • SOĞUK SAVAŞ DÖNEMI
 • YUMUŞAMA DÖNEMI VE SONRASI
 • KÜRESELLEŞEN DÜNYA
 • TÜRKLERDE DEVLET TEŞKILATI
 • TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI
 • TÜRKLERDE HUKUK
 • TÜRKLERDE EKONOMI
 • TÜRKLERDE EĞITIM
 • TÜRKLERDE SANAT

AYT

 • TARİH BİLİMİ
 • UYGARLIK TARİHİ
 • ESKİ TÜRK TARİHİ
 • İSLAM TARİHİ
 • TÜRKİYE TARİHİ (11-13.YY)
 • BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
 • DÜNYA GÜCÜ OSMANLI
 • OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
 • OSMANLIDA ARAYIS YILLARI
 • OSMANLIDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ
 • OSMANLIDA EN UZUN YÜZYIL
 • I. DÜNYA SAVAŞI
 • MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ
 • ATATÜRK İNKILAPLARI
 • ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ