ORTAK

 • DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR
 • DIK VE ÖZEL ÜÇGENLER
 • DIK ÜÇGENDE TRIGONEMETRIK BAĞINTILAR
 • İKIZKENAR VE EŞKENAR ÜÇGEN
 • ÜÇGENDE ALANLAR
 • ÜÇGENDE AÇIORTAY BAĞINTILARI
 • ÜÇGENDE KENARORTAY BAĞINTILARI
 • ÜÇGENDE EŞLIK VE BENZERLIK
 • ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI
 • ÇOKGENLER
 • DÖRTGENLER
 • YAMUK
 • PARALELKENAR
 • EŞKENAR DÖRTGEN – DELTOID
 • DIKDÖRTGEN
 • ÇEMBERDE AÇILAR
 • ÇEMBERDE UZUNLUK
 • DAIRE
 • PRIZMALAR
 • PIRAMITLER
 • KÜRE
 • KOORDINAT DÜZLEMI VE NOKTANIN ANALITIĞI
 • VEKTÖRLER-1
 • DOĞRUNUN ANALITIĞI
 • TEKRAR EDEN, DÖNEN VE YANSIYAN ŞEKILLER
 • UZAY GEOMETRI
 • DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRI
 • TRIGONOMETRI
 • ÇEMBERIN ANALITIĞI
 • GENEL KONIK TANIMI (DIŞ MERKEZLIK)
 • PARABOL
 • ELIPS
 • HIPERBOL