TYT

 • KUVVET - VEKTÖR
 • KUVVET - VEKTÖR - DENGE
 • PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ
 • AĞIRLIK MERKEZİ
 • BASİT MAKİNELER
 • MADDE VE ÖZELLİKLERİ
 • TERAZİLER
 • KALDIRMA KUVVETİ
 • KATI BASINCI
 • SIVI BASINCI
 • GAZ BASINCI
 • ISI SICAKLIK
 • GENLEŞME
 • DOĞRUSAL HAREKET
 • DİNAMİK
 • İŞ - ENERJİ
 • DURGUN ELEKTRİK
 • ELEKTRİK AKIMI
 • LAMBA VE PARLAKLIK
 • MIKNATIS
 • TRANSFORMATÖR
 • GÖLGE
 • DÜZLEM AYNA
 • KÜRESEL AYNA
 • KIRILMA
 • MERCEKLER
 • RENK
 • DALGALAR VE SES

AYT

 • FIZIK BILIMINE GIRIŞ
 • VEKTÖR-KUVVET VE KUVVET DENGESI
 • TORK
 • AĞIRLIK MERKEZI
 • BASIT MAKINELER
 • MADDE VE ÖZELLIKLERI
 • SIVILARIN KALDIRMA KUVVETI
 • BASINÇ
 • ISI VE SICAKLIK
 • GENLEŞME
 • DOĞRUSAL HAREKET
 • BAĞIL HAREKET
 • DINAMIK
 • ATIŞLAR
 • İŞ ENERJI
 • DÖNME HAREKETI
 • BASIT HARMONIK HAREKET
 • İTME-MOMENTUM
 • KÜTLE ÇEKIMI -KEPLER KANUNU- BÜYÜK PATLAMA
 • IŞIK VE GÖLGE
 • DÜZLEM AYNA
 • KÜRESEL AYNALAR
 • KIRILMA VE RENKLER
 • MERCELER VE AYDINLANMA
 • ELEKTROSTATIK
 • ELEKTRIK ALAN- ELEKTRIKSEL POTANSIYEL VE İŞ
 • YÜKLÜ PARÇACIKLARIN HAREKETI
 • ELEKTRIK AKIMI VE DEVRELER
 • TEMEL DALGA BILGILERI
 • YAY DALGALARI
 • SU DALGALARI
 • SES VE DEPREM DALGALARI
 • MANYETIZMA
 • ELEKTROMANYETIK İNDÜKSÜYON
 • SIĞAÇLAR
 • ALTERNATIK AKIM VE TRANSFORMATÖR
 • DALGA MEKANIĞI (KIRINIMGIRIŞIM-DOOPLER)
 • ELEKTROMANYETIK DALGALAR
 • FOTOELEKTRIK VE COMPTPN OLAYI
 • ÖZEL GÖRELILIK
 • ATOM MODELLERI
 • ATOM ALTI PARÇACIKLAR
 • RADYOAKTIVITE
 • MODERN FIZIĞIN TEKNOLOJIDEKI UYGULAMALARI