ORTAK

 • BIYOLOJI BILIMI, İNORGANIK BILEŞIKLER
 • ORGANIK BILEŞIKLER
 • HÜCRE
 • MADDE GEÇIŞLERI
 • DNA-RNA
 • PROTEIN SENTEZI
 • ENZIMLER
 • CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI
 • EKOLOJI
 • HÜCRE BÖLÜNMELERI
 • EŞEYSIZ-EŞEYLI ÜREME
 • İNSANDA ÜREME VE GELIŞME
 • MENDEL GENETIĞI
 • KAN GRUPLARI
 • CINSIYETE BAĞLI KALITIM
 • BIYOTEKNOLOJI, EVRIM
 • SOLUNUM
 • FOTOSENTEZ
 • KEMOSENTEZ
 • BITKI BIYOLOJISI
 • SISTEMLER
 • DUYU ORGANLARI