MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Satıcı
Unvanı: LALA Bilişim Teknolojileri E Ticaret ve Eğitim Danışmanlığı Hizmetleri Anonim Şirketi
Adresi: Yıldız Mah. Çırağan Cad. Şahnişin Sk. No: 4/1 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefonu: 533 374 18 33
Alıcı:Müşteri

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu Alıcı’nın Satıcı’ya elektronik ortamda siparişini verdiği ve aşağıda nitelikleri belirtilmiş olan ürünün veya hizmetin satışı ve/veya teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞMEYE KONU OLAN ÜRÜN

3.1 Hizmetin ve/veya ürünlerin türü, cinsi , adedi, vergiler dahil olarak satış bedeli, aşağıda belirtilen şekilde Alıcı tarafından onaylanmıştır.
3.2 Ödeme şekli iyzico.com ödeme alma sistemi yönetim platformuna entegre olarak banka kredi kartları yoluyla yapılacaktır.
3.3 Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankaların belirlediği havale masrafları ile Satıcı’nın ilgisi yoktur.sunar.
3.4 Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda veya sipariş konusu ürünün çeşitli sebeplerle Alıcı’ya temin edilememesi durumunda veya resmi otoritelerce bedelin Alıcı’ya iade edilmesine karar verildiği durumlarda:
a) Bankaların temin ettikleri kredi kartlarıyla yapılmış olan ödemelerdeki iadeler Alıcı’ya nakit olarak yapılmaz.
b) Kapıda nakit olarak yapılan veya havale/ EFT olarak yapılmış ödemelerde Alıcı’nın banka hesap bilgilerini göndermesi ile Alıcı’nın banka hesabına havale veya EFT yöntemleri ile iade yapılır.
c) Satıcı, Alıcı’nın ödemiş olduğu bedeli Alıcı’ya tek seferde bütün olarak öder.
3.5 TESLİMAT BİLGİLERİ
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
3.5.1 Teslimat kargo şirketleri aracılığı ile Alıcı’ya elden teslim edilir. Teslim anında Alıcı’nın adreste olmaması gibi sebeplerle ürün Alıcı’ya teslim edilemediği durumlarda Satıcı tarafından ediminin ifa edildiği kabul olunur ve Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından dolayı uğrayacağı zararlardan ve ürünün kargoda bekletilmesi sebebiyle kargonun Satıcı’ya geri iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere de Alıcı katlanacaktır.
3.5.2 Sözleşme konusu ürün 30 günlük süreyi aşmamak şartıyla Alıcı’nın yerleşim yerine bağlı olarak değişecek bir zaman diliminde Alıcı tarafından belirtilen adrese teslim edilir. Kargo ücreti Alıcı tarafından karşılanır. Satıcı bu süre zarfında Alıcı’ya ürünü teslim edememişse, Alıcı sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin bu sebeple feshi neticesinde Satıcı, fesih bildiriminin kendisine ulaşması tarihinden itibaren 14 gün içerisinde Alıcı’ya bedeli geri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
3.5.3 Satışa konu ürünün faturası, Alıcı’nın belirttiği fatura adresine gönderilir.
3.5.4 Taşıma sırasında meydana gelen zararlardan Satıcı sorumludur. Zarar görmüş paketlerde Alıcı paketi teslim almayarak kargo firmasına tutanak tutturmalıdır. Eğer teslimatı yapan kişi paketin hasarlı olmadığını düşünüyorsa, paketin açılmak suretiyle ürünün hasarsız olup olmadığını kontrol etme ve eğer hasarlı ise tutanak tutulması gerekir. Paket teslim alındıktan sonra kargo firması paketi hasarsız şekilde teslim etmiş kabul edilir.
3.5.5 Alıcı paketi kabul etmeyerek tutanak tutmuşsa, bu durumu Satıcı’ya bildirmesi ile, Satıcı yeni bir ürünün teminatını sağlamayı kabul eder.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1 İşbu sözleşme 18 yaşından küçüklerle kurulmaz. Alıcı taraf 18 yaşından büyük olduğunu, sözleşmenin tamamını okuyup anladığını kabul ve beyan eder. Ayırt etme gücüne sahip olmayan kişilerle sözleşme ilişkisi kurulmamış sayılır.
4.2 Alıcı, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünün temel niteliklerini, satış fiyatını ve ödeme şekli ve teslimat şekline ilişkin ön bilgileri okuyup anladığını beyan eder.
4.3 Sözleşmeye konu olan ürün ya da hizmetin ifasının imkansızlaşması durumlarda Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde Alıcı’ya bildirir. Bildirim tarihini takip eden 14 gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir.
4.3 Sözleşmeye konu olan ürün ya da hizmetin ifasının imkansızlaşması durumlarda Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde Alıcı’ya bildirir. Bildirim tarihini takip eden 14 gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir.
4.4 Satıcı’nın elektronik ortamda sunduğu hizmetin sınırsız kullanımını sağlayan rehberlik hizmetinin satın alınması durumunda, Uygulama üzerinde kullanım açılmasıyla Satıcı edimini ifa etmiş olur.
4.5 Satıcı sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim etmekle sorumludur. Sözleşme konusu ürünün ayıplı çıkması durumunda işbu sözleşmenin 4.11. maddesi uygulanacaktır.
4.6 Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı, sözleşme konusu ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.7 Satıcı sözleşmeye konu olan ürünü Alıcı’ya teslim ettikten sonra, Alıcı’ya ait olan kredi kartı, güvenlik veya başka herhangi bir sebepten iptal edildiği için Bankanın ürün bedelini Satıcı’ya ödemeyi iptal etmesi durumunda, Alıcı ürünü 3 işgünü içerisinde Satıcı’ya geri göndermeyi taahhüt eder. Alıcı, bu durumda kargo masraflarını da ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8 Satıcı’nın, elektronik ortamdan vermiş olduğu hizmetleri hariç olmak üzere; Satıcı’nın mal göndermesi edimini doğuran ürün siparişleri Türkiye dışı için alınmaz.
4.9 Alıcı, elektronik ortamda sağlanacak hizmetleri satın alması durumunda, bu hizmetleri destekleyecek elektronik ekipmana, ortama, araca ve yazılıma sahip olmakla yükümlüdür. Alıcı’nın kusuru olsun veya olmasın, bunların eksiklikleri sebebiyle oluşacak arızalardan veya düzgün çalışamayan ürünlerden Satıcı’nın sorumlu olmayacağını kabul eder.
4.10 Alıcı tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. Alıcı, işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Alıcı’nın işbu sözleşme hükümlerine aksi davranması sebebiyle doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alıcı’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Satıcı’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcı’nın katlanmak zorunda kalacağı her tür zararı Satıcı’ya tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.11 Ürünün ayıplı çıkması halinde, Alıcı üründeki arıza ve sorunu detaylı olarak belirterek ürünün tüm parçaları ile bir bütün olarak orijinal kutusu ve kabıyla birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. Ürünün, paket koruyucu uygun bir ambalaj içerisine yerleştirilerek gönderilmesi gerekmektedir.

5. CAYMA HAKKI

5.1 Alıcı, işbu sözleşmenin 6.maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, yazılı bildirimde bulunarak cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılması durumunda, Alıcı’nın faturanın aslı ile birlikte, satış sözleşmesine konu olan ürünün geri gönderildiğini gösteren kargo teslim tutanağının da iade edilmesi zorunludur. Anılan belgelerin Satıcıya ulaşmasını takiben 14 gün içinde ürün bedeli Alıcının banka hesabına iade edilir. Cayma hakkı kullanılan sözleşmeye konu ürün Alıcı’ya uygun olan herhangi bir kargo firması ile geri gönderilebilir. Alıcı bu kargo ücretini ödemekle yükümlüdür.
5.2 Alıcı aynı zamanda sözleşmenin kurulmasından, ürünün teslimine kadar olan sürede de cayma hakkını kullanabilir.
5.3 Alıcı’nın ileri sürdüğü cayma hakkının Satıcı’ya ulaşması ile Satıcı, bu bildirimin kendisine ulaştığını Alıcı’ya bildirir. Cayma hakkına konu olan ürünler teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmış olması zorunludur; ürünlerin tahrip edilmiş ve bozulmuş olması durumlarında Alıcı, Satıcı’nın zararlarını tazmin eder. Alıcı, ürünü teknik özelliklerine uygun olarak kullanmasına karşın meydana gelen zararlardan sorumlu değildir.
5.4 Alıcı, cayma hakkına ilişkin şartları ön bilgilendirme formunda ve işbu sözleşme ile okuyup anladığını beyan eder.

6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK DURUMLAR

Alıcı işbu sözleşmeye konu olan ürünün aşağıda sayılanlardan birisi olduğu durumlarda cayma hakkını kullanamaz:
a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
b) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
c) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
d) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
e) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin kurulduğu tarihta var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen ve neticesinde tarafların işbu sözleşme ile yüklendikleri edimlerini zamanında yerine getirmelerini veya tamamen yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller mücbir sebeplerdir. Doğal afetler, savaş, terör, isyan, üretim tesislerinde önemli mahiyette arıza, yoğun hava muhalefeti halleri sınırlı olmayarak mücbir sebeplerden sayılır. Mücbir sebep ile sözleşme konusu ürünün teslim edilememesi durumunda işbu sözleşmenin 3.5.2. hükmü uygulanır.

8. YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile bu sınırları aşan durumlarda Satıcı’nın merkezindeki veya Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı, işbu sözleşmede ve sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu olan ürünlere dair tüm özellikleri, satış fiyatlarını, ödeme şeklini, teslimat koşullarını ve işbu sözleşmede düzenlenmiş tüm diğer hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gördüğünü ve bunlara elektronik ortamda kabul ederek onay verdiğini beyan eder.