GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Gizlilik Politikası;
a) Lala Bilişim Teknolojileri e-Ticaret Ve Eğitim Danışmanlığı Hizmetleri Anonim Şirketi (“Lala”)’nın mobil uygulaması ve websitesi üzerinden sunduğu hizmetlerin bir parçası olarak ne tür kişisel veriler topladığını,
b) bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,
c) “Lala”’nın kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,
d) “Lala”’nın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
e) Tarafınızla iletişim kurulması konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Lala’nın online hizmet platformu olan www.lalaegitim.com ve mobil uygulaması, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi, size daha iyi hizmet verilebilmesini ve istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta, lise eğitim yılı, lise alan tercihi ve tercih listesi) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler Lala hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

2. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla, [email protected] adresine e-posta atarak erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemlerini talep edebilirsiniz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklar saklıdır.

3. Kişisel Veri Saklama Süresi

Lala, Lala’ya sağladığınız kişisel verileri, Lala’nın sunduğu hizmetlerden faydalanmak için doldurduğunuz kayıt formunda belirttiğiniz öğretim senenize(sınıfınıza) göre farklı saklama süreleri boyunca saklamaktadır. Lala, kişisel verilerinizi, belirttiğiniz eğitim senesinden itibaren geriye kalan lise eğitim sürenize(9,10,11 ve 12. Sınıflar için sırasıyla 4,3,2,1 sene olmak üzere) ek olarak 1 sene boyunca, sunduğu hizmetlerden kesintisiz olarak faydalanmak istemeniz ihtimaline karşı (toplamda 9,10,11 ve 12. Sınıflar için sırasıyla 5,4,3,2 sene olmak üzere) saklayacaktır. Belirttiğiniz öğretim senesine(sınıfına) göre, öğretim sürenizin sona ermesinden itibaren, ek 1 sene saklama süresi içerisinde, hesabınıza giriş yaptığınız tespit edildiği takdirde, giriş yaptığınız tarihten itibaren kişisel verilerinizin saklama süresine 2 sene eklenecektir. Başka bir deyişle, saklama süresinin son senesi içerisinde olan kullanıcı hesaplarının, bu son sene içerisinde aktif hale gelmesiyle, son kullanıldığı tarihten itibaren, ek olarak 2 sene boyunca saklanır. Lala’nın kullanıcı hesaplarının sağladığı kişisel verileri saklama süreleri, verilen hizmetlerin sağlanmasındaki süreklilik göz önüne alınarak belirlenmiştir. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Belirtilen saklama sürelerinin uzatılması veya kısaltılmasına yönelik taleplerinizi [email protected] üzerinden Lala’ya ulaştırabilirsiniz.

4. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Lala, üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi; güvenliğiniz ve Lala’nın yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Lala’nın yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması Lala için önemli bir konudur. Lala, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Lala’nın, kişisel verilerinizi korumak için aldığı önlemler arasında Websitesi ile kullanıcı arasındaki iletişimde yer alan SSL ile koruma, kullanıcıların verilerinin bulunduğu sunucuya ve veri tabanına sadece veri sorumlusunca sahip olunan bir anahtarla SSH bağlantısı yöntemiyle erişim ve Uygulama’da kullanılan API sunucusunu koruyan OAUTH teknolojisi yeralıyor. Lala, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Lala’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Lala bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

6. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler

Lala, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik Politikası “www.lalaegitim.com” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman [email protected] adresine e-posta atarak değiştirebilirler. Bu konuda taleplerinizi ayrıca lalaegitim.com’da yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşarak da iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

7. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik Politikası’nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. İletişim İzni

İşbu Gizlilik Politikası’nı kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Lala’nın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.