Meslek Seçimi

MESLEK SEÇİMİ

Çağdaş bir toplumda özgür bir bireyin önemli gelişim görevlerinden biri de mesleğini seçmesidir. Bir kimsenin herhangi bir konuda doğru bir seçme işlemi yapabilmesi ya da başka bir deyişle, sağlıklı karar verebilmesi için, her şeyden önce, neler istediğini ve bunları elde edebilmek için ne gibi olanaklara sahip olduğunu bilmesi gerekir. Bu işlemden sonra gereken çeşitli seçenekleri inceleyip her birinin isteklerine ve koşullarına ne derece uygun olduğunu değerlendirmektir. Çarşıya çıkmadan önce alacağı şeylerin listesini yapan ve bunlar için yeterli parası olup olmadığını yoklayan, çarşıdaki malların kalite ve fiyatlarını inceleyerek gereksinmelerine ve parasına uygun bulduklarını alan bir kimsenin davranışı buna örnek olarak gösterilebilir Bu işlemleri dikkatli ve özenli şekilde yapmayan kimselerin hayal kırıklığı ile karşılaşmaları kaçınılmazdır. Hangi işe uygun olduğumuzu belirlemek için kendimizi çok iyi tanımalıyız. Bu bakımdan ‘Neden çalışıyoruz?’, ‘Neden en sevdiğimiz işe ulaşmak için çabalıyoruz?’ sorularının yanıtlarını bilmek zorundayız. Bunlar; -Mutlu olmak, -Hayalimize kavuşmak, -Daha çok para kazanmak, -Daha saygın olmak, -Yeteneklerimizi kullanabilmek, -Değişim istemek, -Sürekli gelişmek, -Başarılı olmak, şeklinde sıralanabilir.

Hiç düşündünüz mü “Ben neler yapabilirim? Ben neleri yapmaktan hoşlanırım? Ben ne istiyorum? Hedefim ne olmalı? Nerde olursam mutlu olurum? Güçlü yanlarım neler? Ben ne yapmak istiyorum? Ben nerede olmak istiyorum?” Bu sorulara doğru yanıtlar bulabilmek için kişinin kendini tanıması, eğilimlerini, isteklerini bilmesi ve bu doğrultuda profesyonel destek alması gerekli olabilir. Bu sorulara verilecek uygun yanıtlar kariyer yolumuzu aydınlatacaktır.

Kariyer Nedir?

Kariyeri, bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık şeklinde tanımlamak mümkündür. O halde kariyer, yaşam boyu devam eden dinamik bir süreç olup bir meslek seçmekle veya bir mesleğe girmekle tamamlanmaz. Kariyer kavramı, meslek öncesi ve sonrası görevleri, boş zaman faaliyetlerini, toplumda üstlenilen diğer rolleri ve bütün bu görevlerdeki gelişimi içeren bir kavramdır. Bu anlamda kariyer terimi meslek teriminden çok daha geniş bir anlam içermektedir. Bu nedenle günümüzde “meslek seçimi” yerine “kariyer gelişimi” kavramı üzerinde durulmaktadır. Çevremizde kendisini ve mesleğini yeterince tanımadan yaptığı işi seçtiğinden onu sevmeyen, okumuş olduğu alanla ilgili çalışmak zorunda kalan pek çok birey görmek mümkündür. İnsanın başarı, tatmin ve mutluluğu yakalayabilmesi için doğru meslek ve kariyer seçimi yapması hayatında önemli bir dönüm noktası olarak görülmektedir.

Kariyer Danışmanlığı Nedir?

Kariyer Danışmanlığı, profesyonel bir danışman tarafından bireylerin ya da küçük grupların kariyer seçimleri ve geçişleri hakkında bilgilenmelerine ve yaşadıkları sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak amacıyla sunulan bir hizmettir. Kısaca kariyer danışmanlığı, bireyin kendini analiz etmesini, meslek ve kariyer hakkında bilgilenmesini amaçlar. Kariyer danışmanlığı şu kısımlardan oluşmaktadır:

Kendini Tanımak

  • Bireyle görüşme
  • Gerekli görülen ilgi alanı, yetenek, kariyer değerleri ve kişilik özelliklerini belirlemeye yardımcı test ve envanterlerin seçilmesi ve uygulanması.

Fırsatları Tanımak

  • Geri bildirim ve karar verme süreci
  • Kariyer hedefi belirleme ve kariyer gelişim planı tasarlanması

Başarıya Giden Yolu Bulmak

  • Özgeçmiş ve ön yazı hazırlama danışmanlığı; başarılı mülakat geçirmenin yolları
  • Motivasyon çalışmaları
  • Kariyer hedeflerine ulaşma yolunda periyodik danışmanlık