Ders Çalışmayı Nasıl Alışkanlık Haline Getirebilirsiniz?

DERS ÇALIŞMAYI NASIL ALIŞKANLIK HÂLİNE GETİREBİLİRSİNİZ?

Ders çalışmaya başlayamamanın nedeni “Neden ders çalışmak gerekir?” sorusuna cevap verilemeyişidir. Her davranışın bir nedeni olduğu gibi ders çalışmanın da bir nedeni olmalıdır. Nedensiz eylem gerçekleşmez. Ders çalışmanın da nedenlerini ortaya koymalısınız.

Ders çalışmak; birçok öğrenci için, isteyerek yapılan bir iş değildir. “Ders çalışmak yerine arkadaşlarla zaman geçirmek, televizyon izlemek, bilgisayarla uğraşmak hatta hiçbir şey yapmadan öylece oturmak bile daha keyiflidir.” diye düşünülebilir.

Ders çalışmak, zorunlu bir görev olarak algılanırsa, dersin başında geçen zaman sıkıcı ve bir an önce bitirilmesi gereken dakikalar olarak düşünülür. İstemediğiniz ve zevk almadığınız bir işi severek yapamazsınız. Ders çalışmama gibi bir seçeneğiniz de varsa her zaman tercihinizi çalışmamadan yana kullanırsınız. Davranış iki yolla ortaya çıkar. Önce eylemi yapmak istersiniz ve zihinde onu tasarlarsınız. Sonra düşündüklerinizi harekete geçirerek eylemi gerçekleştirirsiniz. Bu süreç, daha çok isteyerek yapılan davranışlar içindir. İstenmeyen davranışlarda ise önce harekete geçersiniz, sonra eylemi yapma isteğiniz uyanır. Bu durumda ders çalışma davranışı iki yolla gerçekleşir. Önce ders çalışmaya başlarsınız sonra onu sevmeye ve devam ettirmeye çalışırsınız.

Ders çalışmak zihinsel bir süreçtir. Zihnin yapısı da örgütlemeye yöneliktir. Zihinde karışıklığa yer yoktur. Bu nedenle ders çalışmanızla ilgili süreci iyi bir şekilde örgütlemeniz, yani programlı bir hâle getirmeniz gerekmektedir. Eğer programınızı kendi zihinsel yapınıza uygun hazırlayıp, programın gereklerini yerine getirirseniz zihniniz sizi bile şaşırtacak kadar uyum içinde öğrenmeye çalıştığınız bilgileri çok kolay algılayacaktır.

DERS ÇALIŞMAYI ZEVKLİ HÂLE GETİRMENİN YOLLARI NELERDİR?

Yaşadığımız olaylara bakış açımız bizim o olaylara yüklediğimiz anlamdır. Beynimiz karşılaştığı bir durumu algılamak adına tepkide bulunur. Yapısı gereği sıkıntı ya da zorluk yaşayacağı bir durumda beynin tepkisi olumsuzdur. Olumsuz tepki ise isteksizlik olarak ortaya çıkabilir. Bizim olaylara bakış açımız, davranışlarımızı şekillendiren en önemli faktörlerden biridir. Bu genellemeler bizim bütün eylemlerimizi belirler. Dolayısıyla olaylar hakkında oluşturduğumuz inançlar hayatımızın yönünü tayin eder.

Ders çalışmaya yoğunlaşamamanızın nedeni onu algılayış biçiminizdir, onu nasıl anlamlandırdığınızdır. Bu davranış hakkında öğrencilerin zihinlerinde çeşitli genellemeler vardır: “Ders çalışma nasıl bir faaliyettir?” sorusuna öğrenciler: “Sıkıcı buluyorum, nefret ediyorum, hiç eğlenceli değil.” şeklinde cevaplar vermişlerdir. Zihinlerinde bu vb. genellemeler bulunan öğrenciler, çalışmayı inanç ve alışkanlık hâline dönüştürerek bu durumdan kurtulabilir. Özellikle bu düşüncelerin olumlu hâle dönüşmesini beklemek son derece yanlıştır. Beynimizde var olan bu genellemeleri kaldırmak için bir süre çalışmayı bir mecburiyet olarak görmek ancak onu bir tercih olarak algılamamak gerekir.

Birey Eğitim Kurumları